19.08.10 by Jeff

Antoine Stemerding

“Wat Wil Je Doen”, an installation by Antoine Stemerding.

Artist Antoine Stemerding