05.06.09 by Jeff

Stephen Tamiesie

Photos by Stephen Tamiesie. These are also quite geometric.

stephen tamiesie photographer photography
Read More

05.06.09 by Jeff

Grant Hamilton

Gorgeous polaroid series called Geometries, by Grant Hamilton.

grant hamilton polaroid photographer photography
Read More

04.06.09 by Jeff

Max Dworkin

Photos by Max Dworkin. Love the cat one.

max dworkin photographer photography
Read More

03.06.09 by Jeff

Erica Joy

Photos by Erica Joy.

erica joy photographer photography
Read More

03.06.09 by Jeff

Ana Cuba

Photos by Ana Cuba.

ana cuba bububob flickr photographer photography
Read More

02.06.09 by Jeff

Suzylee

Photos by Suzylee.

photographer photography suzylee
Read More

01.06.09 by Jeff

Tosh Van Veenendaal

Photos by Tosh Van Veenendaal. Sydney.

photographer photography tosh van veenendaal sydney
Read More

01.06.09 by Jeff

Jolijn Snijders

Photos by Jolijn Snijders. Amsterdam.

jolijn snijders amsterdam photography photographer fashion portrait
Read More