ArtPainting

Artist Spotlight: Zhang Shujian

zhangshujian1

Portraits by Chinese artist Zhang Shujian. More images below.

zhangshujian2

 

Shujian10

 

zhangshujian3

 

Shujian2

 

Shujian3

 

Shujian4

 

Shujian5

 

Shujian1

 

Zhang Shujian’s Website

Related Articles