ArtPainting

Artist Spotlight: Jeffrey Chong Wang

jeffrey-chong-wang06

Paintings by Toronto-based artist Jeffrey Chong Wang. More images below.

jeffrey-chong-wang02

 

jeffrey-chong-wang03

 

jeffrey-chong-wang04

 

jeffrey-chong-wang05

 

jeffrey-chong-wang01

 

Jeffrey Chong Wang’s Website

Jeffrey Chong Wang on Instagram

 

Related Articles