ArtPainting

Artist Spotlight: Rachel Schmidhofer

rachelschmidhofer24

A selection of paintings by artist Rachel Schmidhofer. More images below.

rachelschmidhofer23

 

rachelschmidhofer21

 

rachelschmidhofer15

 

rachelschmidhofer22

 

rachelschmidhofer20

 

rachelschmidhofer17

 

rachelschmidhofer16

 

Rachel Schmidhofer’s Website

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Articles